Basisschool Project Foronaya..

januari 2010 is deze school officieel geopend

Foronaya Basisschool Project

Foronaya is een dorpje, zo’n 22 km noordoostelijk van Kabala. Het heeft ongeveer 170 inwoners, waaronder meer dan 50 kinderen in de leeftijd tussen vier en twaalf jaar. We bezochten Foronaya in januari 2008. De lagere school bestond uit een kleine hut, niet meer dan een dak van palmbladeren, gesteund door houten palen. Deze hut had niet genoeg ruimte voor alle kinderen. Dus zaten de kinderen, ongeacht hun leeftijd, in dezelfde ruimte en volgden dezelfde lessen. Dit droeg uiteraard niet erg bij aan het niveau van hun opleiding.

We spraken af de dorpelingen te helpen door fondsen te werven om een nieuwe school met stenen muren te bouwen. In datzelfde jaar namen vertegenwoordigers van de Lorentzschool in Leiden contact met ons op. Deze basisschool werd de officiële sponsor van het project Foronaya.

In 2008 organiseerde de Lorentzschool een sponsorloop die een bedrag opbracht van niet minder dan € 22.286,05! Dankzij dit bedrag konden we starten met het bouwproces in Foronaya. In 2009 organiseerde de Lorentzschool opnieuw een sponsorloop en doneerde € 16.015,56, waardoor wij in staat werden gesteld de school af te bouwen. Daarnaast wordt een deel van deze tweede donatie gebruikt voor het salaris van de onderwijzers.

De bouw van nieuwe basisschool in Foronaya heeft ongeveer een jaar geduurd. Op 2 januari 2010 is deze school officieel geopend. Het heeft vijf klaslokalen, een lerarenkamer en een opslagruimte. Achter de school staat een gebouwtje met drie toiletten.

Op dit moment zijn er vijf onderwijzers aangesteld op de school in Foronaya.In februari 2010 stonden er 171 leerlingen geregistreerd (91 meisjes en 80 jongens).

We hebben afgesproken ‘onze’ school voor de komende drie jaar bij te staan, wat inhoudt dat we verantwoordelijk zijn voor de salarissen van de onderwijzers, de schooluniformen en het onderhoud van het gebouw. Op dit moment is de school officieel erkend door de overheidsinstanties van Sierra Leone.

We verwachten dat we te zijner tijd in staat zijn de verantwoordelijkheid van deze school aan de Sierra Leonse overheid over te dragen.