Informatie over ons, zoals voorgeschreven door de wet:

Informatie over ons, zoals voorgeschreven door de wet:

Statutaire naam:             Stichting AfroNed
(v/h Stichting Binta’s Angels Network)
Fiscaal nummer(RSIN)     8174 60 470
Kamer van Koophandel      2811 3429
Oprichtingsdatum:              20 december 2006
Statutaire zetel:                  Leiden
Bezoekadres:                     Laan van Wateringse Veld 451
2548 BM Den Haag
Telefoon:                            +31 (0)6 4197 0388
Internetadres:                     www.afroned.org
E-mailadres:                       info@afroned.org
Bankrekening:                    nl50ingb 0003 0666 48

Bestuurders:    

Binta Jalloh                                        voorzitter

Wilma Stolk                                        secretaris

Daniela Císková                                 penningmeester

 

Beloningsbeleid:

Aan de bestuursleden en vrijwilligers van de stichting AfroNed wordt geen beloning toegekend.Vergoeding van gemaakte kosten is wel mogelijk.

Doelstelling van AfroNed

De stichting heeft ten doel de scholing en ontwikkeling van kinderen in West-Afrika, hoofdzakelijk in Sierra Leone, te ondersteunen en te bevorderen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan 

De stichting wil de leefomstandigheden van kinderen en hun familie in Sierra Leone verbeteren door het bouwen en onderhouden van scholen, het ter beschikking stellen van schoolartikelen, het betalen van docentensalarissen en andere levensbenodigdheden, en het bieden van  andere ondersteuning . Hiermee wil de stichting bijdragen aan een goede gezondheid en algehele conditie van kinderen, opdat zij optimaal gebruik kunnen maken van scholings- en opleidingsmogelijkheden en daarmee hun kansen op een betere toekomst vergroten. In voorkomende gevallen kan ook ondersteuning worden gegeven aan organisaties met hetzelfde doel in West Afrika.

De Stichting zamelt goederen en geld in. De financiële middelen worden verkregen uit subsidies, giften en donaties. Tevens worden fondsenwervingsactiviteiten ontwikkeld , zoals bijvoorbeeld sponsorlopen, zolderverkopen, fancy fairs, inzamelingen en presentaties op scholen of tijdens evenementen.

De gelden worden in Nederland op een rekening gestort t.n.v. de stichting.

Voor deze gelden worden goederen gekocht in Nederland. Geld of goederen worden ter beschikking gesteld van de organisatie in Sierra Leone of andere West-Afrikaans landen voor projecten in Afrika  op basis van gemaakte en gespecificeerde uitgaven of een projectplan. In dat laatste geval worden de uitgaven achteraf verantwoord.

 Elders onder het kopje “financiële overzichten” vind je per kalenderjaar:

De financiële verantwoording,
alsmede
Het actuele verslag van de uitgeoefende activiteiten